Wyślij swoje CV i zasil nasze szeregi!

    DANE PERSONALNE

    PLIK CV

    Administratorem danych jest LG Energy Solution Wrocław sp. z o.o. z siedzibą w Biskupicach Podgórnych 55-040, LG 3, KRS: 0000614214. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, acz konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie danych osobowych poza wymaganymi prawem (imię/imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Pełna „Informacja RODO” dla kandydatów jest dostępna tutaj.